top of page
Ilustracij OKO Chazal mala AS Color.gif
avtorica ilustracije je: Alenka Sottler

Sestajanje slovenskih pisateljev Oko besede je literarni festival, ki tradicionalno poteka v Murski Soboti, na njem pa se zberejo pisatelji, ki pišejo za otroke in mlade, literarni strokovnjaki, bibliotekarji, književni pedagogi in založniki ter na njem obravnavajo aktualna vprašanja otroške in mladinske književnosti ter izmenjujejo medsebojne izkušnje in dognanja. Na srečanju se podeljuje tudi večernica, nagrada za najboljše slovensko otroško ali mladinsko literarno delo, izšlo v minulem letu. Festival je nastal leta 1995 na pobudo založbe Franc-Franc, od leta 2016 naprej pa ga izvaja Argo, društvo za humanistična vprašanja. Glavna gmotna podpornika festivala sta Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Mestna občina Murska Sobota.

Vsebinske stalnice festivala so:

  • Slavnostna podelitev večernice je medijsko in promocijsko najodmevnejši festivalski dogodek, ta je zlasti namenjen prebivalcem Mestne občine Murska Sobota.

  • Literarne matineje na pomurskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih predstavljajo neposredno in živo dopolnitev siceršnjega šolskega spoznavanja sodobne slovenske književnosti.

  • Literarna mesta, programska vsebina ponuja literarne večere prebivalcem Pomurja.

  • Mlade oči, dve delavnici, literarna in kritiška, za dijake in študente.

  • Panonska pisateljska pot (ekskurzija v izbrani kraj in literarna matineja) je priložnost, da udeleženci festivala spoznavajo naravne, kulturne in turistične znamenitosti slovenskega panonskega prostora, hkrati pa pisatelji s svojimi literarnimi nastopi bogatijo kulturno ponudbo v tem okolju.

  • Simpozij na izbrano temo, ki ga pripravlja Argo skupaj z revijo Otrok in knjiga ter tematizira izbrano aktualno problematiko slovenske otroške in mladinske književnosti. Simpozijsko gradivo je dostopno na povezavi.

  • Priložnostne razstave vsakoletne literarne bere otroških in mladinskih knjig; razstave nominiranih in nagrajenih del; razstave ilustracij.

  • Okrogle mize, poročila o delu in literarni pogovori.

  • Festivalska knjižica Oko besede predstavlja vsebinske sklope vsakokratnega festivala in druge festivalske informacije. Brezplačno je dostopna vsem uporabnikom, in sicer na spletni strani v zavihku festivalsko gradivo ali prek sistema Cobiss.

  • Knjižna tržnica, spodbujanje večje prodaje kakovostnih knjig.

Vabljeni udeleženci prihajajo iz vse Slovenije in slovenskega zamejstva. Avtorji, sodelujoči na Očesu besede, so slovenski otroški in mladinski pisatelji različnih generacij in med njimi so tudi vrhunski slovenski literarni ustvarjalci. Predavatelji in referenti na festivalu so priznani in referenčni strokovnjaki za otroško in mladinsko književnost in z njo povezanimi področji. Festivala se v povprečju udeleži okrog 50 literarnih ustvarjalcev in prav toliko drugih vabljenih udeležencev. 

Podelitvi večernice prisostvuje 300 obiskovalcev, z obiski pisateljev na šolah in z ostalimi prireditvami, ki so vse javno brezplačno dostopne, pa festivalsko dogajanje doseže preko 3000 naslovnikov.

bottom of page