top of page

FESTIVAL OKO BESEDE

Sestajanje slovenskih pisateljev Oko besede je literarni festival, ki tradicionalno poteka v Murski Soboti, na njem pa se zberejo pisatelji, ki pišejo za otroke in mlade, literarni strokovnjaki, bibliotekarji, književni pedagogi in založniki ter na njem obravnavajo aktualna vprašanja mladinske književnosti ter izmenjujejo medsebojne izkušnje in dognanja. Na srečanju se podeljuje tudi večernica, nagrada za najboljše slovensko mladinsko literarno delo, izšlo v minulem letu. Festival je nastal leta 1995 na pobudo založbe Franc-Franc, od leta 2016 naprej pa ga izvaja Argo, društvo za humanistična vprašanja. Glavna gmotna podpornika festivala sta Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Mestna občina Murska Sobota.

Vsebinske stalnice festivala so:

  • Simpozij na izbrano temo, ki ga pripravlja revija Otrok in knjiga ter tematizira izbrano aktualno problematiko slovenske mladinske književnosti. Simpozijsko gradivo je dostopno na povezavi.

  • Slavnostna podelitev večernice, ki je medijsko in promocijsko najodmevnejši festivalski dogodek, ta je zlasti namenjen prebivalcem Mestne občine Murska Sobota.

  • Literarne matineje na pomurskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih predstavljajo neposredno in živo dopolnitev siceršnjega šolskega spoznavanja sodobne slovenske književnosti.

  • Literarna mesta, programska vsebina ponuja literarne večere prebivalcem Pomurja.

  • Mlade oči, literarno-kritiška delavnica za dijake in študente.

  • Panonska pisateljska pot (ekskurzija v izbrani kraj in literarna matineja) je priložnost, da udeleženci festivala spoznavajo naravne, kulturne in turistične znamenitosti slovenskega panonskega prostora, hkrati pa pisatelji s svojimi literarnimi nastopi bogatijo kulturno ponudbo v tem okolju.

  • Spremljevalni program tvorijo priložnostne razstave, okrogle mize in literarni pogovori.

  • Festivalska knjižica Oko besede predstavlja vsebinske sklope vsakokratnega festivala in druge festivalske informacije. Brezplačno je dostopna vsem uporabnikom, in sicer na spletni strani v zavihku festivalsko gradivo ali prek sistema Cobiss.

  • Knjižna tržnica, spodbujanje večje prodaje kakovostnih knjig.

Vabljeni udeleženci prihajajo iz vse Slovenije in slovenskega zamejstva. Avtorji, sodelujoči na Očesu besede, so slovenski otroški in mladinski pisatelji različnih generacij in med njimi so tudi vrhunski slovenski literarni ustvarjalci. Predavatelji in referenti na festivalu so priznani in referenčni strokovnjaki za mladinsko književnost in z njo povezanimi področji. Festivala se v povprečju udeleži od 35 do 40 literarnih ustvarjalcev in približno 40 ostalih vabljenih udeležencevPodelitvi večernice prisostvuje 300 obiskovalcev, z obiski pisateljev na šolah in z ostalimi prireditvami, ki so vse javno brezplačno dostopne, pa festivalsko dogajanje doseže preko 2500 naslovnikov.

Dogodek je del programa bralne kulture, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

bottom of page