FESTIVAL OKO BESEDE

Sestajanje slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede je literarni festival, ki tradicionalno poteka v Murski Soboti, na njem pa se zberejo pisatelji, ki pišejo za otroke in mlade, literarni strokovnjaki, bibliotekarji, književni pedagogi in založniki ter na njem obravnavajo aktualna vprašanja mladinske književnosti ter izmenjujejo medsebojne izkušnje in dognanja. Na srečanju se podeljuje tudi večernica, nagrada za najboljše slovensko mladinsko literarno delo, izšlo v minulem letu. Festival je nastal leta 1995 na pobudo založbe Franc-Franc, od leta 2016 naprej pa ga izvaja Društvo za humanistična vprašanja ARGO. Glavna gmotna podpornika festivala sta Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Mestna občina Murska Sobota.

Vsebinske stalnice festivala so:

  • Simpozij na izbrano temo, ki ga pripravlja revija Otrok in knjiga ter tematizira izbrano aktualno problematiko slovenske mladinske književnosti. Simpozijsko gradivo je dostopno na povezavi.

  • Izobraževalni seminar o bralni kulturi in strategijah posredovanja književnosti mladim bralcem, ki ga pripravlja Društvo Bralna značka Slovenije.

  • Slavnostna podelitev večernice, ki je medijsko in promocijsko najodmevnejši festivalski dogodek, za prvenstveno mlade obiskovalce (100 učencev iz različnih slovenskih krajev, ki jim prihod na podelitev organizirata ČZP Večer in Društvo Bralna značka Slovenije, ter 200 osnovnošolcev iz Mestne občine Murska Sobota) pa tudi kulturni dogodek in prvovrstno kulturno doživetje.

  • Nastopi pisateljev na pomurskih osnovnih in srednjih šolah predstavljajo neposredno in živo dopolnitev siceršnjega šolskega spoznavanja sodobne slovenske književnosti.

  • Ekskurzija v izbrane kraje in literarne matineje v njih so priložnost, da udeleženci festivala spoznavajo naravne, kulturne in turistične znamenitosti slovenskega panonskega prostora, hkrati pa pisatelji svojimi literarnimi nastopi bogatijo kulturno ponudbo v tem okolju.

  • Spremljevalni program tvorijo priložnostne razstave, okrogle mize ter literarni večeri.

  • Festivalska knjižica Oko besede predstavlja vsebinske sklope vsakokratnega festivala, povzetske simpozijskih prispevkov in druge festivalske informacije, brezplačno jo prejmejo udeleženci festivala, predstavniki medijev in slovenske knjižnice.

Vabljeni udeleženci prihajajo iz vse Slovenije in slovenskega zamejstva. Avtorji, sodelujoči na Očesu besede, so slovenski mladinski pisatelji različnih generacij in med njimi so tudi vrhunski slovenski literarni ustvarjalci. Predavatelji in referenti na festivalu so priznani in referenčni strokovnjaki za mladinsko književnost in z njo povezanimi področji. Festivala se v povprečju udeleži od 35 do 40 literarnih ustvarjalcev in približno 40 ostalih vabljenih udeležencevPodelitvi Večernice prisostvuje 400 obiskovalcev, z obiski pisateljev na šolah in z ostalimi prireditvami, ki so vse javno dostopne, pa festivalsko dogajanje doseže preko 1.000 naslovnikov.

Černelavci, Dalmatinova ulica 21
9000 Murska Sobota

E-mailargoargo016@gmail.com

  • Facebook Social Icon