top of page

ZALOŽNIŠTVO

Knjižna zbirka Med Rabo in Muro
vinci039.jpg

Foto: Denis CIZAR (www.muramar.si)

Knjižno zbirko “Med Rabo in Muro” je na pobudo pisatelja in novinarja Ernesta Ružiča začela izdajati založba Franc-Franc leta 1998, od leta 2016 naprej jo izdaja Društvo za humanistična vprašanja ARGO. V dvajsetih letih izhajanja se je uveljavila kot eden temeljnih duhovnih mostov med porabskimi Slovenci in matično domovino. Zbirka ima  specifični značaj, saj so literarna dela, objavljena v njej, natisnjena v knjižni slovenščini in porabščini. Razlog za to so kulturno-jezikovne razmere v Porabju, ki kažejo, da je številnim porabskim Slovencem sporazumevanje v njihovem narečju bliže kot v knjižni slovenščini, in tudi v porabskem javnem življenju ima porabsko narečje istovetni jezikovni status s knjižno slovenščino.

Knjige iz knjižne zbirke “Med Rabo in Muro” prejmejo kot knjižni dar ob novem letu brezplačno bralci časopisa Porabje ter porabske vzgojno-izobraževalne in kulturne ustanove, tako da ima zbirka  tudi velik pomen za dvig bralne kulture med porabskimi Slovenci in s tem tudi za ohranjanje njihove narodne in jezikovno-kulturne zavesti.

Doslej so v knjižni zbirki “Med Rabo in Muro” izšla naslednja literarna dela:

 1. Ernest Ružič: Erd (roman).

 2. Milan Vincetič: Parnik v ajdi / Šift v idini (novelistična zbirka),

 3. Feri Lainšček: Mislice – pravljice / prpovejsti (zbirka avtorskih pravljic),

 4. Feri Lainšček: Deček na dedovem kolesu / Pojep na dejdekovom biciklini (mladinski roman).

 5. Milivoj Roš: Škrat Babilon (mladinska povest),

 6. Karel Holec: Andovske zgodbe / Andovske prpovejsti (zbirka kratke proze).

 7. Karolina Kolmanič: Njena razpotja / Njena razpoutja (zbirka kratke proze).

 8. Francek Mukič: Garaboncijaš (roman).

 9. Ernest Ružič: Pesem Črnih mlak (povest),

 10. Feri Lainšček: Nigdar neboš znala (poezija),

 11. Miško Kranjec: Vstajenje (zbirka kratke proze),

 12. Milan Vincetič: Pobeglo morje / Vujšlo mordje (zibrka kratke proze).

 13. Francek Mukič: Vtrgnjene korenje (roman),

 14. Dušan Šarotar: Ostani z mano, duša moja / Ostani z menov, düša moja (kratki roman),

 15. Štefan Kardoš: Zajčja sled / Zaveča slejd (kratki roman),

 16. Bea Baboš Logar: Spominke / Spoumenke (zbirka kratke proze),

 17. Milan Vincetič: Lebdeča prikazen / Lebdejča prilika (kratki roman),

 18. Ferdo Godina: Vaške slike / Veški kejpi (zbirka kratke proze),

 19. Branko Šömen: Rakičanski Breg / Monošterski brejg (zbirka humoresk),

 20. Milan Vincetič: Luna na mesecu / Luna na mejsec (poezija),

 21. Štefan Kardoš: Stric Geza gre v Zaturce / Geza bači dé v Zaturce (roman),

 22. Feri Lainšček: Komu bo ravnica bela / Komi de ravnica bejla (poezija),

 23. Milivoj Miki Roš: Železna zibelka / Železna zibeu (povest).

 24. Norma Bale: Ptice dronovke / Ftice dronovke (zbirka kratke proze).

 25. Dušan Mukič: Ljubljana skoz’ moja očala = Ljubljana skaus aukole moje.

 26. Štefan Kardoš: Stric Geza pripoveduje / Geza bači pripovejda

 

Kot je razvidno iz seznama že izšlih del v zbirki “Med Rabo in Muro”, v njej izhajajo literarna dela priznanih slovenskih literarnih ustvarjalcev, tudi takšnih, ki so za svoje leposlovje prejeli najvišja slovenska literarna priznanja in nagrade (npr. Feri Lainšček, Milan Vincetič, Štefan Kardoš), pri čemer se izbor avtorjev osredotoča na literarne ustvarjalce iz bližnjega Pomurja in na literarna dela, ki upoštevajo recepcijsko raven porabskih bralcev.

bottom of page